Selecteren en motiverende burgers

Voor participatieprojecten is het belangrijk dat je goede mensen hebt die gemotiveerd zijn om door te zetten. Maar hoe kun je mensen selecteren en motiveren om mee te doen aan dergelijke projecten? Om daar verder op in te gaan wordt er eerst aandacht besteed aan opleidingen in Nederland. In 2012 waren er in Nederland ruim 28% hoogopgeleiden. In 2013 is dit ook verder gestegen. Het aantal laagopgeleiden is gedaald en het aantal middelbaar opgeleiden is gelijk gebleven. Het aandeel hoogopgeleiden is bij jongere vrouwen gestegen, meer dan bij jongere mannen. Uit onderzoek komt naar voren dat er steeds meer hoogopgeleiden zijn in Nederland. In 2012 waren er 11 miljoen inwoners van 15 tot 65 jaar. In totaal had 28% van deze groep een hoge opleiding gevolgd en 30% had een lage opleiding afgerond. Als dit wordt vergeleken met 2003, dan kan er gezegd worden dat het aantal hoogopgeleiden met 6 procentpunten is gestegen. Het aandeel laagopgeleiden is in dezelfde mate gedaald. In het jaar 2012 was in totaal 28% van de vrouwen van 15 tot 65 jaar hoogopgeleid. Bij mannen was dit 29%. Over de jongere vrouwen (25 tot 35 jaar) kan gezegd worden dat 44% vaker hoogopgeleid was dan de jongere mannen (37%). Dit verschil was ook in 2003 zichtbaar. Hoe dat precies komt is niet duidelijk. Maar het is wel goed zichtbaar. Steeds meer jongeren willen een opleiding volgen en als ze nog niet precies weten wat ze willen worden dan kunnen ze altijd nog verder leren of een andere opleiding volgen. Wanneer je een opleiding volgt, kan het ook zijn dat je er achter komt dat het niet de opleiding is die je in gedachten had. Je kunt de opleiding dan afronden of stoppen en een nieuwe studie kiezen.

 

Vervolgopleidingen

In Nederland volgen veel mensen een vervolgopleiding. Eerst de basisschool, dan VMBO, HAVO of VWO. Dan een MBO opleiding, HBO opleiding of een universitaire opleiding en dan kun je nog bekijken of je cursussen wil volgen of bijvoorbeeld een master zou willen volgen. Je gaat hierdoor erg veel leren en ook dieper op de stof in. Voor mensen die precies weten wat ze willen leren, is het gemakkelijker om een keuze te maken in de opleidingen die bij hen passen. Soms zijn er meerdere opties, maar let wel goed op dat de opleidingen niet overal worden aangeboden. Sommige opleidingen zijn slechts te volgen op een paar plaatsen in Nederland en dan kan het zijn dat je veel moet reizen. Veel mensen die een gezin hebben willen ook leren. Maar het is dan lastig om dagen naar school te gaan en oppas te regelen voor de kinderen. Een thuisstudie kan dan een optie zijn en dat is ook erg populair. Er kan dan geleerd worden wanneer de kinderen op school zijn en dan kun je er ook zijn als de kinderen thuis zijn. Je kunt de taken verdelen, maar dan is het wel belangrijk dat je je taken goed kunt verdelen en je ook aan je planning houdt.

 

Vaardigheden

De reden dat er eerst aandacht is besteed aan de opleidingen is, omdat mensen die een opleiding volgen vaak gemotiveerd zijn om wat te bereiken, mensen beschikken over kennis die zij graag nuttig willen besteden en door deze mensen te selecteren en te motiveren voor participatieprojecten, kun je vaak ver komen. Het gaat er om dat je samen een team vormt en dat iedereen zijn of haar taak serieus neemt, je wil samen een doel bereiken, namelijk dat een participatieproject slaagt. Dit gaat niet vanzelf, je moet de juiste mensen eerst selecteren die gemotiveerd zijn om dat met jou aan te gaan. De ervaring van veel mensen is dat zij niet betrokken worden als er ergens een initiatief genomen wordt. Veel mensen willen hun mening wel uiten en hun steentje bijdragen, maar als er niet om wordt gevraagd….. De eerste stap zou moeten zijn, mensen erbij betrekken. Er dus zou meer gevraagd moeten worden naar de meningen van mensen, welke ideeën zij hebben en wat zij voor rol kunnen spelen bij diverse participatieprojecten.

 

Soorten motivatie

Er bestaan twee soorten motivatie en dat zijn de intrinsieke en de extrinsieke motivatie. Bij de extrinsieke motivatie gaat het over motivatie die is ontstaan bij een externe bron (te denken aan een vooruitzicht op een mooie beloning). Bij de intrinsieke motivatie gaat het er om dat de motivatie vanuit de persoon zelf komt. Er wordt niet gehandeld voor een beloning, maar bijvoorbeeld om een doel te behalen in de toekomst. Als mensen intrinsiek gemotiveerd zijn om mee te doen aan een participatieproject, dan hebben ze een hoger concentratieniveau, zijn ze creatiever, hebben grotere gevoelens voor zelfcompetentie en trots, maar ze hebben ook meer plezier in hun taak als zij deze uitvoeren. Er zou gezegd kunnen worden dat intrinsiek gemotiveerde mensen beter zijn voor een project, maar de andere mensen heb je ook nodig. Een soort mix zou het beste zijn, maar selecteer de mensen hier ook op. Vraag wat zij voor doel hebben met een project, waarom ze mee willen doen en hoe ze dat denken te bereiken. Hierdoor ontdek je waarom mensen mee willen doen en wat hun belang daarbij is. Vertel ook duidelijk wat de doelen zijn, wat de werkwijze is en vraag of dat zij zich er in kunnen vinden. Het is wel van belang dat iedereen aan een doel gaat werken, vanuit een uitgangspunt. Het is belangrijk dat mensen elkaar kunnen helpen, elkaar in hun waarde laten en van elkaar kunnen leren.