Voorbeelden van succesvolle participatieprojecten

Voorbeelden van succesvolle participatieprojecten  kun je hier vinden. Er worden veel participatieprojecten gestart, maar ze zijn lang niet allemaal even succesvol als men in het begin had verwacht. Soms worden projecten eerder gestopt. Men komt bijvoorbeeld geld, mensen en andere middelen tekort. Maar de projecten die wel succesvol zijn en dat zijn er heel wat, hebben we bekeken en een aantal daarvan lichten we nu verder toe.

 

Onderzoeken interventies preventies alcohol- en drugsgebruik

Sommige mensen zijn gevoelig om verslaafd te raken, te denken aan gokken, alcohol en drugs. Er zijn vijf interventies bekeken en gevolgd:

  • Leren drinken – gericht op jongeren met een verhoogde kwetsbaarheid voor excessief alcoholgebruik. Het is een pretest posttest geweest met een controlegroep met random toewijzing. Het effect is hier gemeten op de positieve alcoholverwachtingen.
  • Multi session alcohol experiental expentancy challenge – gericht op sociaal drinkende studenten die zwaar drinken. Het is een pretest posttest geweest met een controlegroep met random toewijzing. Het effect is een vermindering van de positieve alcoholverwachtingen, maar geen effect op het alcoholgebruik.
  • Alcohol dat bepaal ik zelf – Leerlingen klas 4 HAVO (15/16 jaar). Het is een pretest posttest geweest met een controlegroep met randomisatie van scholen. Het effect is gericht op kennis, eigen effectiviteit en waardering van evenwicht maar alleen kortdurend.
  • Gezonde school en genotmiddelen – leerlingen vervolgonderwijs (12-18 jaar). Een pretest posttest controlegroep. Er zijn hierbij effecten gevonden op kennis maar niet op attitude.
  • Voorlichtingsproject door Drugs Informatie Centrum Groningen – Leerlingen van het middelbaar beroepsonderwijs. Onderzoek gehouden volgens het Solomon vier groepen design en het heeft een kenniseffect, geen attitude effect.

 

Gokken en jongeren

Gokken is iets dat ook jongeren graag doen. Misschien willen ze later wel croupier worden en ook dan zal het gokken veel aandacht van hen vragen. Veel mensen vinden het een leuk beroep en je zou goed rond kunnen komen van alle fooien die je krijgt. Maar weet je ook hoe je croupier kunt worden? Om te beginnen is het goed om te weten wat het is. Je bent eigenlijk een soort scheidsrechter, die voor het casino werkt maar wel een neutrale rol in het spel heeft. Je begeleidt dan het spel zodat jij je op je eigen tactieken kunt focussen. Je hoeft niet bezig te zijn met de details. Alles wat een croupier gaat doen, heeft regelmaat en er zit ook een systeem in. Een croupier werkt volgens de regels en de procedures. Het staat allemaal vast. Je mag dus niet van de regels afwijken en het is ook niet gemakkelijk om zomaar croupier te worden. Je moet er vaak een opleiding voor volgen. Het ligt er aan bij welk casino je aan de slag gaat, maar de opleiding zou 1-3 maanden kunnen duren en dan ben je acht uur per dag bezig om alles te leren. Je leert hoe je moet tellen, maar je leert ook alle technieken in het spel. Je krijgt ook tips en moet echt goed opletten. Ook al ken je het casino spel, er komt toch meer bij kijken dan alleen de casinoregels van live blackjack of roulette. Dit kan leuk klinken als beroep, maar je moet er hierbij wel opletten dat het geen verslaving wordt. Daarvoor zijn er verschillende participatieprojecten ingezet die succesvol zijn.

Lees meer op onlinegokken.nl

Gespreksvoering

De motiverende gespreksvoering is een belangrijke interventie genaamd MOTI 4. Het is een speciaal programma bedoeld voor jeugdigen tussen de 14 en de 24 jaar die beginnend problematisch bezig zijn met middelen gebruik, maar ook met gamen en gokken. Het is een interventie die bestaat uit vier individuele gesprekken van een uur. Waar mogelijk zijn de ouders er ook bij betrokken, door aan hen informatie en advies te geven. De interventie bevat werkzame elementen, zoals empatisch zijn, het bespreken van de voordelen en de nadelen van middelengebruik, het vermijden van discussies en de motivatie om gedrag te veranderen. Het in gesprek blijven en luisteren zijn belangrijke voorwaarden om door te kunnen dringen en op de juiste manier in te kunnen grijpen als problematisch gedrag zich voordoet.

 

Succesvol zijn

Om projecten te laten slagen is de organisatie van groot belang. Het moet duidelijk zijn wie de opdrachtgever is, hoe besluiten worden genomen en de benodigde expertises moeten aanwezig zijn. Tijd is ook van belang, een actuele planning bijvoorbeeld, maar ook de hoofdactiviteiten moeten op papier staan. Geld is ook nodig, de financiering moet geregeld zijn, er moet een vastgesteld budget zijn en bij de afsluiting van een fase moet er een betrouwbare raming aanwezig zijn. Uiteraard moet de kwaliteit van het project goed zijn: de doelstellingen, de eisen, de verwachtingen, een actueel projectplan en toetsing van de resultaten. De informatie wie er wat doet is van belang. Denk daarbij aan de verantwoordelijkheden, er moet duidelijk zijn wat, hoe en wanneer er aan wie gerapporteerd moet worden. Goede communicatie is van belang en ook de risico’s moeten in kaart worden gebracht om een goed totaal plaatje te hebben, waardoor het project de grootste kans van slagen heeft.