Voordelen voor de gemeenschap

De voordelen van de gemeenschap bij het uitvoeren van participatieprojecten hangen af van welke participatieprojecten er centraal staan. Dit leggen we graag uit aan de hand van een paar voorbeelden. Als er in de buurt bijvoorbeeld sprake is van overgewicht, dan is een project om meer te sporten voor de hele buurt zinvol. De hele gemeenschap krijgt dankzij de beschikbare participatieprojecten dan de mogelijkheid om meer te sporten. Alle buurtbewoners kunnen aan hun gezondheid werken en indien nodig gewicht verliezen. Als er in een buurt veel drugsoverlast is, is het van belang dat deze doelgroep eens nader wordt bekeken en dat hier participatieprojecten voor worden opgericht. Enerzijds om de mensen van de verslaving af te helpen, anderzijds om te zorgen voor een veilige buurt en in kaart te brengen wat mensen hier zelf aan kunnen doen. De gemeenschap heeft er dus wel degelijk wat aan als er participatieprojecten op worden gezet. Dit geldt ook voor opvoedingsondersteuning. Als mensen elkaar helpen, voor elkaar klaar staan, dan kunnen ze samen proberen ervoor te zorgen dat de jeugd op het rechte pad blijft. Een buurthuis aanbieden in plaats van bankjes plaatsen (voor hangjeugd). Het zijn slechts een paar initiatieven, maar hierdoor ervaart de gemeenschap ook de voordelen van de participatieprojecten. Het is heel belangrijk dat alle partijen die er mogelijk bij betrokken zijn, mee mogen denken met een project. Als mensen zich gehoord voelen, dan zijn ze ook meer gemotiveerd om zich voor een project (en hun eigen buurt/leefomgeving) in te zetten.

 

Verslavingen verminderen

Er zijn ook participatieprojecten die op worden gezet om de kans op verslavingen te verminderen (zoals het gokken, maar ook drugs en roken). De gemeente speelt daarin vaak ook een rol. Voorlichting, buurthuizen aanbieden en zorgen dat jongeren zich gehoord voelen. Er zijn in Nederland verschillende interventies die in worden gezet om ervoor te zorgen dat jongeren bijvoorbeeld niet zo snel in contact komen met politie. Daarbij gaat het over voorlichting zoals Prejop, Jeugdpreventieproject JPP, HALT maatregelen en de stop maatregel voor 12-minners. Ook in de buurt wordt hier van alles aan gedaan zoals projecten van buurtactivering (zoals Thuis op Straat, Justitie in de Buurt en Marokkaanse buurtvaders). Ook zijn er verschillende interventies voor ernstige marginalisering. Bij middelengebruik gaat het over interventies zoals Onder Invloed, GS&GM, omgaan met groepsdruk en internet aanbod. Jongeren kunnen vaak als zij samen zijn sneller tot bepaalde handelingen komen die zij anders niet zouden verrichten. Het gaat hierbij met name over verslaving, dit moet op tijd gesignaleerd worden, daar kunnen de school, de buurt, de ouders en eigenlijk de hele gemeenschap een goede bijdrage aan leveren. Door participatieprojecten in te zetten kan er meer aandacht voor worden gevraagd en kunnen doelgroepen op tijd worden voorgelicht.

 

Projecten van studenten

De burgerinitiatieven zoals de projecten van studenten zijn goede methoden om mensen te betrekken bij projecten. Mensen kunnen zich vrijwillig aanmelden of het kan verplicht zijn. Dit ligt een beetje aan wat ze willen doen. Als je een opleiding volgt, dan ben je verplicht daar aan deel te nemen, maar wanneer je ergens bij gaat helpen, bij een vereniging bijvoorbeeld (wat niet wordt betaald), dan is het geen verplichting, maar dan heb je wel aangegeven dat je bepaalde afspraken na gaat komen. Er wordt dan van je verwacht dat je op komt dagen en je aan de afspraak houdt. Mensen moeten van je op aan komen en dat geldt ook bij participatieprojecten. Het is fijn wanneer mensen mee denken, maar je kunt de doelen van de participatieprojecten pas bereiken met een team van mensen waar je echt op kunt rekenen. Projecten van studenten hoeven niet altijd gebonden te zijn aan een studie. Ze kunnen ook uit eigen initiatief beginnen met een project. Studenten starten vaak een project omdat zij een bijdrage willen leveren aan de maatschappelijke ontwikkelingen. Een doel daarbij kan zijn anderen willen helpen, op persoonlijke basis dus deel willen nemen aan de maatschappij en een project. Studenten kunnen ook als team aan de slag gaan, ze willen elkaar versterken en een project op deze manier groter maken en meer doelen bereiken. Door kennis met elkaar te delen kunnen ze meer mensen bereiken en duidelijk maken waar dat ze voor staan. Het promoten van de projecten is ook belangrijk. Als de gemeenschap namelijk weet wat mensen met de participatieprojecten willen bereiken, dan kunnen ze zich ook laten horen en hun steentje bijdragen. Een project zal op die manier steeds meer gaan leven onder alle mensen en/of betrokkenen.

 

De gemeenschap

De gemeenschap kan zijn of haar eigen steentje bijdragen aan de participatieprojecten. Ze kunnen zich hierdoor nuttig voelen, kennis delen en zelf inzien wat zij kunnen doen aan bijvoorbeeld overlast in de buurt. Door samen te werken kan er meer bereikt worden. Al is het maar meedenken of een locatie ter beschikking stellen om een project te kunnen uitvoeren. Meedenken is belangrijk, maar ook zaken faciliteren zijn bij het uitvoeren van een project nodig.

 

Vaardigheden

Er zijn veel vaardigheden die je moet leren om bijvoorbeeld in een casino te werken. Sommige mensen houden nou eenmaal van geld, fooien en gokken. De kans is groot dat zij in het casino willen werken. Maar in een casino werken is niet iets wat je zomaar gaat doen. Tijdens het werken in een casino krijg je met veel verschillende mensen en spellen te maken. Iedere keer andere spelers en ieder spel is weer spannend. Maar je hebt wel dezelfde taken en als je ergens snel op uitgekeken bent, moet je maar eens bekijken of het toch wat voor je is of niet. Het is namelijk van belang dat je een opleiding gaat volgen en dan in de praktijk alles gaat leren. Je gaat er natuurlijk niet zomaar maanden energie in stoppen om vervolgens snel af te haken. Zorg dat je het casino leuk vindt en ga dan croupier worden wanneer je er al langere tijd interesse in hebt. Ga daarbij ook op zoek naar mensen die ervaring hebben met dit vak en deze branche om te ontdekken hoe zij het werk vinden. Hierdoor krijg je verhalen uit de praktijk te horen en weet je ook waar je allemaal rekening mee moet houden en wat je nog gaat leren. De moeite waard om daar ook tijd aan te besteden, zodat je sowieso een goede keuze gaat maken als je een nieuwe opleiding wil beginnen. Het is leuk en iedere keer weer anders, maar als croupier heb je wel je vaste taken waar je je aan moet houden. Dit is ook een van de redenen dat het zo belangrijk is dat mensen niet te snel in de verleiding worden gebracht om verslaafd te raken. Werken aan een doel, een beroep, is niets mis mee, maar zorg dat het met beleid gaat en op een verantwoorde manier wordt gerealiseerd.