Wie organiseert participatieprojecten en wie ze financiert?

 

De organisatie van participatieprojecten gaat door veel handen en de financiering kan ook door meerdere partijen worden geregeld. Daarover kun je hier nu meer lezen. Het is, voordat mensen mee gaan doen aan een participatieproject, van belang dat zij weten wat een project is. Bij projectwerken ga je namelijk aan een project werken, samen. Je kunt een project zien als een geheel van activiteiten buiten de gewone bedrijfsvoering om waarbij het gaat om het realiseren van iets nieuws voor een duidelijke opdrachtgever binnen duidelijke kaders door een team van meerdere verschillende specialisten. Dit is een definitie, anderen zeggen dat het gaat over iets nieuws maken, maar het is niet zeker dat het gaat lukken. Je gaat samenwerken met collega’s, met ieder een eigen achtergrond. Je gaat samen aan een project beginnen, je gaat brainstormen over de ideeën en deelt alles met elkaar. De participatieprojecten richten zich op de participatie binnen de samenleving.

 

Projectaanpak

Er zijn verschillende manieren om een project aan te pakken, deze zijn goed om te realiseren voordat je met een project gaat beginnen. Vraag je eerst af of het een complexe situatie is die je wel in korte tijd kunt realiseren. Is het een project dat je wil realiseren en heb je de nodige kennis en middelen in je bezit? Mocht dat zo zijn dan kun je bekijken wat een goede aanpak is, je zou kunnen denken aan een routinematige aanpak. Dit is zeker aan te raden bij een langere tijd en in een stabiele omgeving waarbij je hetzelfde resultaat wil halen. Soms heb je geen tijd voor een project en moet het intuïtief. Improviseren staat hierbij centraal en daar kun je dan ook niet omheen. Bij een project kan het zijn dat de opdrachtgever niet zo goed weet wat er moet gebeuren, de aanpak is dan niet duidelijk en je weet ook niet wat het resultaat is waar je naar toe gaat werken. Je kunt dan ook niet zoveel zeggen over de eisen. Zorg dat er duidelijke doelen zijn, zoals overkoepelende doelen en directe doelen. Van daaruit kan de basis namelijk worden gelegd en kunnen de taken verdeeld worden. Voordat er gekozen wordt voor een project, moet er gekeken worden of de nodige mensen en middelen beschikbaar zijn. Binnen veel organisaties wordt er steeds meer gebruik van gemaakt en hierdoor komt de kennis en ervaring van collega’s bij elkaar. Ze komen samen tot wat moois en ontdekken wat daarvan de voordelen zijn. Een team kan dan erg veel voordelen halen uit het samenwerken en kan daardoor dan ook weer groeien en nieuwe inzichten creëren. Een goede projectaanpak is dan ook een belangrijke voorwaarde, om een probleem aan te pakken.

 

Financiering

Sommige projecten worden gefinancierd door de overheid. Een project kan ook door de gemeente worden gefinancierd door het geven van subsidies. Soms zijn er projecten die op worden gezet door verenigingen en zij zullen dan de grootste zorg dragen voor de kosten. Als studenten een project opzetten, kunnen zij een groot deel gratis verzorgen, maar ze zullen ook sponsoren zoeken die geld willen doneren om bijvoorbeeld middelen aan te schaffen wanneer dat noodzakelijk is. Projecten zijn vaak bijzondere activiteiten en ze zijn vaak tijdelijk en dat wil zeggen dat de financiering ook tijdelijk is. Soms kan dat problemen geven bij het optimaal benutten van de kennis en de ervaringen die op zijn gedaan tijdens de projecten. Vanuit de gemeente kan er vaak veel gefinancierd worden, tot voor kort waren de subsidies de basis van de financiering mix als het gaat over een groot deel van de cultuursector. Maar inmiddels is het verdienmodel van de cultuursector verschoven van subsidie aangevuld met eigen inkomsten en incidentiele sponsoren naar eigen inkomsten en private bijdragen die aan worden gevuld met subsidies. De subsidieverstrekking wordt weer gekoppeld aan de eigen inkomstennormen. De overheid vraagt ondernemerschap van de cultuurinstellingen. Er zijn voor de gemeenten verschillende manieren om alternatieve (veelal duurzame) financiering mogelijk te maken. Daarbij kan er gedacht worden aan bijvoorbeeld leningen en garanties van bancaire leningen als aanvulling op de subsidies. De gemeente kan ook investeringssubsidies verstrekken en culturele organisaties weerstandsvermogen op laten bouwen. De gemeente kan ook een startkapitaal beschikbaar stellen, collectieve inkomsten benutten voor de start van een lokaal fonds bijvoorbeeld en een startdonatie vragen aan het bedrijfsleven, de gemeente kan het bedrag dan verder aanvullen.

 

Studies en participatieprojecten

Vanuit sommige studies worden er veel participatieprojecten opgezet. Studenten leren tijdens de opleiding veel theorie en praktijk. Ook ga je stage lopen en dan word je tijdens de stage begeleid door een professional, iemand die vaak de opleiding ook heeft gevolgd en ervaring heeft in de praktijk. Je krijgt dan tips hoe je het een en ander het beste aan kunt pakken en je leert jezelf ook creatief op te stellen. Je mag na een tijdje bepaalde taken alleen uitvoeren en hierdoor word je zelfstandiger. Je gaat dan ook ontdekken of je zelf een onderneming zou willen runnen of dat je liever ergens bij aangesloten bent. Je kunt het heel gemakkelijk zelf ontdekken, wanneer je merkt dat het je gemakkelijk af gaat, zou je leiding kunnen geven en alles laten uitvoeren. Maar sommige mensen voeren het liever zelf uit en geven er de voorkeur aan om te worden aangestuurd. Het ligt er aan wat voor ervaring je hebt en wat je persoonlijkheid zegt. Sommige vaardigheden heb je echt in je, andere kun je leren. Neem de tijd om te ontdekken wat er bij je past. Misschien ben je heel goed in het aansturen van projecten en heb je veel inspiratie. Dit kan dan bij het opzetten van participatieprojecten goed tot uiting komen.